info@m75.nl


M75 Studiebegeleiding

Mijn naam is Marieke van Eeden. Ik ben gediplomeerd leerkracht en gediplomeerd vaktherapeut beeldend. Beide HBO diploma's zijn aangevuld met posthbo opleidingen, waaronder autisme begeleider, teamleider ggz zorg en de montessori opleiding voor leerkrachten.

In mijn particuliere lespraktijk begeleid ik leerlingen en studenten met hun studietaken, huiswerk, geef ik bijles en help ik met het remedieren van studievaardigheden. In de kleine groep van maximaal 5 leerlingen is er veel individuele aandacht en alle rust die nodig is om goed te kunnen werken en leren. Je leert hier onderwijstaken plannen, organiseren, toetsen voorbereiden en effectief leren. Ik ondersteun waar dat nodig is met extra uitleg, oefenen van leerstrategieën en met overhoren. De op maat aangeboden didactiek en (ortho)pedagogiek gaan hand in hand met de vakkennis. De studiebegeleiding bied ik ook individueel aan. Een uur per week kan al een groot verschil maken.

Doelgroep
M75 is er nadrukkelijk voor iedereen (met en zonder diagnose) die extra steun kan gebruiken in het voortgezet, beroeps- en academisch onderwijs.

Autisme specialist en leerkracht
Mijn werkervaring put ik uit 10 jaar autismebegeleiding bij Dr. Leo Kannerhuis, gevolgd door 5 jaar werkervaring als leidingegevende bij STUMASS. Daarnaast heb ik een PABO diploma en ervaring in het voortgezet onderwijs als studiebegeleider en zorgcoördinator.
M75 biedt specialistische studiebegeleiding gericht op de versterking van executieve vaardigheden, studievaardigheden en een positief zelfbeeld. Leerlingen en studenten met autisme kunnen profiteren van de deskundigheid op dit gebied.

Werkwijze bij de studiebegeleiding in kleine groep en individueel
Goede afstemming met leerling en ouders is belangrijk. Daarom hanteer ik een stappenplan in de studiebegeleiding. In een overzichtelijk plan worden haalbare doelen opgesteld. Na elke bijeenkomst rapporteer ik de voortgang. Het leerproces wordt zo gevolgd en geëvalueerd. Dit draagt bij aan de kwaliteit van de studiebegeleiding.

Stappenplan
Intake gesprek
Plan van aanpak maken
Akkoord gaan met plan van aanpak
Aan de slag
Evaluatie

Werkwijze bijles
Bijlessen geef ik één op één. We brengen eerst samen de knelpunten in kaart. Vervolgens werken en oefenen we samen gestructureerd met de stof. Hierbij krijgt de leerling veel individuele instructie en begeleiding.