info@m75.nl

M75 Huiswerkbegeleiding in kleine groep
2 - 5 leerlingen

Huiswerk maken in rustige, prikkelarme ruimte. Veel individuele aandacht van bevoegde leerkracht. Hulp bij problemen en overhoren.

€25,- per middag

M75 Studiebegeleiding individueel

Individuele begeleiding bij huiswerkplanning, aanleren studievaardigheden, effectieve leerstrategieën en toetsvoorbereiding.

€30,- per uur

M75 Bijles

Bijlessen individueel

  • Nederlands spelling en grammatica
  • Engels
  • Duits
  • Frans
  • Rekenen
  • Geschiedenis
  • Aardrijkskunde
  • Biologie

€30,- per uur